Voor ouders/kinderen die niet structureel buitenschoolse opvang nodig hebben is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een strippenkaart. De mogelijkheden, werkwijze en geldigheid van deze strippenkaart zijn als volgt:

Mogelijkheden strippenkaart

·         Elke strip staat voor 3 uur BSO. Een vrijdagmiddag kost hierdoor 2 strippen.

·         In overleg met Jacqueline wordt overlegd wanneer er gebruik kan worden gemaakt van de strippenkaart.

·         Afname van de strippenkaart is alleen mogelijk als dit binnen de reguliere kindbezetting past.

Werkwijze strippenkaart

·         De grootte van de strippenkaart is 3 strippen.

·         De strippenkaart kan via de mail of persoonlijk aangevraagd worden bij Jacqueline.

·         De kosten van de strippenkaart bedraagt €45,-. Deze kosten worden tijdens de eerstvolgende                        
          factuurdatum gefactureerd, ongeacht wanneer de uren feitelijk worden afgenomen. Op de factuur staat           
          de kaart vermeld als ‘strippenkaart’.

·         De kosten voor de strippenkaart komen niet in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag.

Geldigheid

·         Na de datum van afgifte is de strippenkaart schooljaar 2018/2019 geldig.

·         Bij afname van de strippenkaart zetten Jacqueline en de ouders hierop een handtekening.

·         De strippenkaart blijft op de BSO.

·         Ongebruikte strippen kunnen niet worden geretourneerd.

·         Mocht het voorkomen dat u door drukte op de BSO de strippen niet op heeft kunnen maken aan het  eind van  het schooljaar, dan kan er in onderling overleg met Marco of Sharon besloten worden om het bedrag te crediteren.