De school dankt zijn naam aan Willibrord.
Willibrord, ook Willibrordus genoemd werd omstreeks 658 als zoon van vrome ouders geboren in het Engelse Northumbria. Toen hij 7 jaar was, werd hij al aan het klooster toevertrouwd. Hij groeide daar op onder invloed van Sint-Wilfridus, de bisschop van York. Op zijn 20e vertrok Willibrord naar een streng klooster in Ierland. Daar werd hij in 688 tot priester gewijd. Van daaruit stak hij met 11 gezellen in 690 over naar het Europese vasteland om heidense volken te bekeren. Hij landde bij Katwijk in Zuid-Holland en trok vervolgens heel Nederland, België en Luxemburg door om het christelijk evangelie te verkondigen. Hier woonden toen veel Germaanse stammen die natuurgoden vereerden. Bij zijn missionering kreeg hij hulp en bescherming tegen vijandelijke stammen van koning Pepijn. De paus wijdde hem in 695 tot eerste aartsbisschop van Utrecht. Van daaruit stichtte hij later een klooster in Echternach in Luxemburg. Voor zijn prediking trok hij zelfs tot in Duitsland en Denemarken. Willibrordus had geen gemakkelijk leven door de grote tegenstand die hij telkens moest overwinnen. Op 7 november 739 stierf hij op 81-jarige leeftijd. Zoals hij graag wilde, werd hij begraven in Echternach. Al heel gauw na zijn dood werd hij als heilige vereerd en werd hij Sint-Willibrordus. Echternach is sindsdien een bedevaartsoord geworden, waar elk jaar op de dinsdag na Pinksteren ter nagedachtenis aan deze heilige door duizenden bezoekers wordt deelgenomen aan de springprocessie. De sterfdag, 7 november, is tevens de naamdag van Sint-Willibrordus geworden en staat daarom op de schoolkalender.