Doelstelling

Peuterspeelzaal “De Minibrordus” wil plaats bieden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Opgave is mogelijk vanaf 1,5 jaar en de plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst van de opgave formulieren. Onze doelstelling is om een klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig voelen en door middel van spel en activiteiten gestimuleerd worden zich te ontwikkelen. De peuters krijgen de kans om zich in hun eigen tempo en eigen manier te ontplooien. Ze worden op een positief opbouwende manier benaderd. er wordt gewerkt vanuit ambitieniveau 1 (spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren).

Dit doel proberen we te bereiken door:
  • Het creëren van een warme,ontspannen sfeer, zodat kinderen vertrouwen kunnen opbouwen;
  • Het aanbieden van voldoende, goed spel- en ontwikkelingsmateriaal;
  • Het aanbieden van een gezellige ruimte, ingedeeld in speelhoeken, zodat kinderen makkelijk tot spelen komen;
  • Het aanbieden van verschillende (creatieve) activiteiten;
  • Aandacht te schenken aan de sociale, emotionele, creatieve, fysieke en cognitieve ontwikkeling van het kind;
  • Kinderen te stimuleren om te spelen en om aan activiteiten mee te doen;
  • Het zingen van liedjes en het voorlezen/vertellen van verhaaltjes;
  • Betrokken te zijn bij wat kinderen beleven, ervaren en voelen.