Contributie

De Contributie is een vaste bijdrage per maand. Het te betalen bedrag wordt elke maand door middel van automatische incasso van uw rekening afgeschreven ten gunste van bankrekeningnummer: 12.21.64.865. U krijgt hiervoor een machtigingskaart die u moet invullen en ondertekenen. 

De maandelijkse bijdrage wordt 11x per jaar betaald (in de zomer slaan we een maand over). Als uw kind vier wordt en naar de basisschool gaat, wordt de betaling automatisch stopgezet door de penningmeester. De machtiging wordt dan tevens ingetrokken. Wilt u eerder stoppen, geef het dan bijtijds door. 

De ouderbijdrage per maand is momenteel vastgesteld op € 44,- per kind.