MR - SAC - OR‎ > ‎

Wie is St. Willibrord?


De Benedictijner monnik Willibrord, ook wel Sint Willibrordus genoemd, leefde van 658 tot 739. Hij kwam uit het Engelse koninkrijk Northumbrië. Willibrord reisde in het jaar 690, na de slag om Dorestad af naar het hof van de Frankische koning Pippijn. In 695 werd hij in Rome benoemd tot aartsbisschop van de Friezen. Zijn standplaats werd Utrecht. In Utrecht staat een standbeeld van Willibrord op het Janskerkhof. Hierop is hij te paard afgebeeld met in zijn rechterhand een kerk. Willibrord wordt verantwoordelijk gehouden voor de verspreiding van het christendom in Nederland. Hij stichtte er vele kerken, kloosters en nederzettingen.