MR - SAC - OR‎ > ‎

Ouderraad (OR)

Doelen en taken

De ouderraad is een groep ouders die zich actief voor de school inzet. Zij zijn het Bestuur van de Oudervereniging waarvan iedereen automatisch lid wordt als u uw kind op onze school aanmeldt, tenzij u bij de penningmeester van de OR aangeeft dat niet te willen.
De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders op onze school en heeft een signalerende functie voor allerlei zaken die op school spelen.

De belangrijkste functie van de OR is de ondersteuning van het team (de leerkrachten en de directie) bij de organisatie van bijzondere activiteiten voor de kinderen op onze school. Veelal voert de ouderraad de werkzaamheden zelf uit, maar ook andere ouders worden actief betrokken bij activiteiten op school.

De ouderraad verzorgt (deels samen met het team) o.a. het sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, paasviering, schoolreizen voor groep 1 – 8/ schoolkamp groep 7/8, sportactiviteiten, schoolfotograaf en afscheid groep 8.