Agenda's MR

Hieronder staan verschillende gespreksonderwerpen die tijdens de MR-vergaderingen aan bod zijn gekomen. Als MR trachten we deze pagina telkens bij te werken zodat voor iedereen inzichtelijk is waar de MR advies, informatie en/of instemmingsrecht over uitbrengt. Bij elke reguliere MR-vergadering is de directeur aanwezig.
2015-2016

10-09-2015
 • Onderwijsleerresultaten
 • Begroting 2016
 • Schoolontwikkeling
 • Opvolging huidige directeur

2014-2015

26-09-2014
 • Begroting 2015
 • Onderwijsleerresultaten
 • Functiemix (stand van zaken)
 • Formatie
14-11-2014
 • Schoolontwikkeling: Handelingsgericht werken
 • Peuterspeelzaal
 • Onderwijsleertijd grp A
 • Katholieke identiteit
09-01-2015:
 • Jaarverslag 2014, jaarplan 2015
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
 • Buitenschoolse opvang
 • Functiemix (voortgang)

13-03-2015

 • Onderwijsleerresultaten
 • Profileren van de school
 • Schoolontwikkeling: Onderwijs Anders
 17-04-2015
 • Schoolondersteuningsprofiel
 • Vakantierooster en urenberekening
 • Passend onderwijs en dyslexiezorg
12-06-2015
 • Vakantierooster
 • Schoolgids
 • Formatie
 • Vacature MR