Minibrordus Welkom

Welkom

 


Welkom op de website van peuterspeelzaal “de Minibrordus”.
Deze site is bedoeld voor ouders die een peuterspeelzaal zoeken voor hun peuter en natuurlijk ook voor ouders waarvan hun kind al onze peuterspeelzaal bezoekt.

Peuterspeelzaal  “de Minibrordus” ligt in Vilsteren, en is gevestigd in basisschool St Willibrordus. De speelzaal maakt gebruik van de gymzaal van de basisschool. Het is een omgeving die de peuters uitnodigt om te spelen. 
De ruimtes zijn kleurrijk en veilig ingericht, met spelmateriaal dat alle mogelijkheden en stimulansen voor uw peuter biedt om zich optimaal te vermaken en te ontwikkelen.
Ook buiten spelen is een belangrijk onderdeel van de dag, het buitenspeelterrein biedt daarvoor volop de gelegenheid: fietsen, in de zandbak spelen, in het huisje kletsen, etc.. 

Wilt u zelf een kijkje komen nemen op onze peuterspeelzaal, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Telefonisch kunt u hiervoor een afspraak maken met de leidster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal “De Minibrordus” wil plaats bieden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Opgave is mogelijk vanaf 1.5 jaar en de plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst van de opgave formulieren. Onze doelstelling is om een klimaat te scheppen waarin  kinderen zich veilig voelen en door middel van spel en activiteiten gestimuleerd worden zich te ontwikkelen. De peuters krijgen de kans om zich in hun eigen tempo en eigen manier te ontplooien. Ze worden op een positief opbouwende manier benaderd.  We werken vanuit ambitieniveau 1 ( spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren)

 

Dit doel proberen we te bereiken door:

*Het creëren van een warme,ontspannen sfeer, zodat kinderen vertrouwen kunnen opbouwen.                                       

*Het aanbieden van voldoende, goed spel- en ontwikkelingsmateriaal.

*Het aanbieden van een gezellige ruimte, ingedeeld in speelhoeken, zodat  kinderen makkelijk tot spelen komen.

*Het aanbieden van verschillende (creatieve) activiteiten.

*Aandacht te schenken aan de sociale, emotionele, creatieve, fysieke en     cognitieve ontwikkeling van het kind.

*Kinderen te stimuleren om te spelen en om aan activiteiten mee te doen.

*Het zingen van liedjes en het voorlezen/vertellen van verhaaltjes.

*Betrokken te zijn bij wat kinderen beleven, ervaren en voelen.