Goed om te weten‎ > ‎

Verlof aanvragen


Elke school dient zich te houden aan de leerplichtwet. Uitgebreide informatie hierover vindt u in de schoolgids.

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Er doen zich soms echter omstandigheden voor waarin kinderen in de reguliere schooltijd verlof kunnen krijgen. Het betreft hier altijd bijzondere omstandigheden. Ook deze zijn omschreven in de schoolgids. Voor extra verlof richt u zich tijdig tot de directeur. Hij heeft voor u een aanvraagformulier voor dit extra verlof beschikbaar. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.