Welkom


Welkom op de website van de basisschool Sint-Willibrordusschool in Vilsteren. Ik wil u graag uitnodigen om op deze site rond te kijken, zodat u een beeld krijgt van wat onze school zoal te bieden heeft.
 
De Sint-Willibrordusschool valt onder de stichting Catent en is een katholieke basisschool. Meer informatie over stichting Catent kunt u vinden op www.catent.nl
De school staat voor eigentijds onderwijs en daarom werkt ons team voortdurend aan onderwijsvernieuwing en verandering volgens het Onderwijs Anders principe.

Onderwijs Anders is een aanpak die gebaseerd is op drie pijlers: 
  • De inzet van personeel, het gaat om de vraag welke medewerkers een school nodig heeft.
  • De organisatie van het onderwijs, het gaat om het organiseren van lesgeven (werken in units).
  • De inrichting van de leeromgeving, het gaat erom een krachtige leeromgeving neer te zetten.
De Sint-Willibrordusschool denkt, organiseert en handelt vanuit de onderwijsbehoefte van kinderen, gekoppeld aan de talenten en mogelijkheden van teamleden.
 
Bent u nieuwsgierig, kom dan eens een kijkje nemen!
 

Met vriendelijke groeten,

mede namens het team,
 
Marco Veneboer
directeur
 Hieronder staan de laatste berichten van onze facebookpagina.